fbpx

UI/UX დიზაინი

UI/UX დიზაინი

  • საიტის სტრუქტურის და ვიზუალის დამუშავება
  • კონტენტის ლოგიკური განაწილება
  • ბრენდინგის ერთიანობის დაცვა
  • მომხმარებლის მოთხოვნებზე მორგებული ვიზუალი
  • უნიკალური დიზაინი

უფასო კონსულტაცია